Home / Zone

Zone

SEBA’s Zone Office Addres

Zone Code Zone Name Zone Office Address Location
01. Tangail Zone SEBA Bhaban, Supari Bagan Road, Biswas Betka, Tangail
02. Jamalpur Zone 947 Kacharipara, Fisharies Road, Jamalpur
03. Gazipur Zone House-D-149/1, Kazi Nazrul Islam Swarani, Joydebpur,Gazipur
04. Savar Zone House-34, Wahid Monjil, Anandapur, Savar, Dhaka
05. Bogra Zone
Vill : Koigari, P.O : Shahjahanpur, P.S : Shahjahanpur, Dist : Bogra.
06. Mymansingh Zone
Akuya, Mymensingh Sadar, Mymensingh

SiteLock