Home / Zone

Zone

SEBA’s Zone Office Addres

Zone Code Zone Name Zone Office Address Location
01. Tangail Zone SEBA Bhaban, Biswas Betka,Tangail
02. Madhupur Zone Shathi Cinema hall Road, Madhupur, Tangail
03. Gazipur Zone House-D-149/1, Kazi Nazrul Islam Swarani, Joydebpur,Gazipur
04. Savar Zone House-34, Wahid Monjil, Anandapur, Savar, Dhaka
05. Bogra Zone
Vill : Koigari, P.O : Shahjahanpur, P.S : Shahjahanpur, Dist : Bogra.
06. Mymansingh Zone
Akuya, Mymensingh Sadar, Mymensingh